siber güvenlik

NUMARATAJ

Adres bilgisi alınacak olan taşınmazın; Ada ve Parsel bilgilerini içeren resmî bir başvuru evrakının (Tapu, Yapı Ruhsatı vb.) ibrazı halinde başvuru sahibine numarataj belgesi verilecektir.