siber güvenlik

SU VE KANALİZASYON

Ülkenin genel su politikası Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından belirlenir. Büyük kentlerin içme ve kullanma suyu Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından temin edilmektedir. Ayrıca suyun kent içinde dağıtımı ve işletmesi, atık suyun arıtılması belediyelerin görevidir. Büyükşehirlerde su ve kanalizasyon hizmetleri, belediyeye bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından verilmektedir.

Su ve Kanalizasyon İdareleri kentin nüfusuna göre devlet vergi gelirlerinden pay almaktadır. Devlet bütçesinden ilçe belediyeleri için ayrılan payın %30' u büyükşehir belediyesine, %10' u bu idarelere tahsis edilmektedir. Su satış tarifeleri, bu amaçla yapılacak yatırımların da finansmanını sağlamak amacıyla maliyete %10 kâr ilave edilerek belirlenir.


Diğer Hizmetlerimiz