siber güvenlik

YAPI KULLANMA İZNİ

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ(İSKAN RUHSATI) İÇİN İSTENEN BELGELER

1)Yapı Kullanma İzni Talep Dilekçesi

2)Tapu Fotokopisi (Güncel tapu kayıt bilgileri için TAKBİS üzerinden sorgulama yapılacaktır.

3)Yapı Ruhsatı Fotokopisi

4)Sigorta İlişik Kesme Yazısı

5)Cins Değişikliğine esas Vergi Dairesinde (Bekilli Malmüdürlüğü) İlişik Kesme Harcı ödenecek.

6)İskan Harcı Ödendi Makbuzu (Belediyemiz Emlak-Tahsilat Servisinde ödeme yapıldıktan sonra alınacak.)

7)Enerji Kimlik Belgesi

8)Yapı Kullanma İzin Belgesine Esas Su ve Kanal Durum Belgesi(DESKİ)

9)Vaziyet ve Bağımsız Bölüm Planı (Serbest Harita Mühendisi tarafından düzenlenmiş)

10)Projede Asansör varsa Asansör Teknik Dosyası


Önemli Uyarı: Yapı kullanma İzin Belgesi düzenlenmemiş yapılar, bina ve binadaki bağımsız bölümlere su, elektrik ve telefon bağlantısı yapılamaz.

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ DÜZENLENDİKTEN SONRA YAPI SAHİBİ TARAFINDAN BELEDİYEMİZ EMLAK SERVİSİNE BEYANDA BULUNULACAKTIR.