siber güvenlik

YAPI (İNŞAAT) RUHSATI

YAPI (İNŞAAT) RUHSATI ALMAK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR NELERDİR?
 
İnşaat ruhsatı alabilmek için talep sahibi aşağıdaki belgeler ile birlikte belediyeye başvurmak durumundadır. Eğer Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü İmar Birimi tarafından yapılan inceleme sonunda ruhsat alması için herhangi bir eksiklik görülmezse resimde örneği görülen Yapı Ruhsatı eksiksiz olarak doldurularak talep sahibine verilecektir. Yapı ruhsatını alan talep sahibi inşaata 2 yıl içinde başlayabilir.

2 yıl içinde inşaata başlanılmazsa veya 2 yıl içinde inşaata başlanmasına rağmen 5 yıl içinde inşaat, ruhsatına uygun olarak bitirilmezse ruhsat hükümsüz olur. Bu durumda ruhsat yenilenmediği taktirde inşaata izin verilmez, ayrıca kısmen yapılan kısımlar için ruhsatsız inşaat işlemi yapılır.

YAPI (İNŞAAT) RUHSATI İÇİN GEREKLİ BELGELER

* İnşaat Ruhsatı talebini içerir dilekçe (Tapu sahibinin Adı-Soyadı, adresi, telefonu ve imzası bulunmalıdır. Vekaletname olması halinde vekilin imzası ile birlikte vekaletname aslı ve fotokopisi gerekmektedir.)

* Tapu Fotokopisi (Güncel tapu kayıt bilgileri için TAKBİS üzerinden sorgulama yapılacaktır.)

* Aplikasyon Krokisi (Lisanslı Harita Kadastro Bürosu(LİHKAB)’ndan alınacak.)

* İmar Durumu Belgesi (Belediyemizce Son 1 yıl içinde düzenlenmiş olmalıdır.)

* Belediyemize Emlak Borcu Yoktur Yazısı (Belediyemiz Emlak-Tahsilat servisi kayıtlarından kontrol edilecektir.)

* Yapı Aplikasyon Projesi (Yapı Aplikasyon Projesi ekinde, Düzenleyen Serbest Harita Mühendisi ve Denetime İlişkin Fenni Mesul Harita Mühendisinin ayrı ayrı sözleşmesi ve damga vergisi eklenecektir.)

Yapı Ruhsatına Esas Su ve Kanal Durum Belgesi ile Su Kanal Projesi (DESKİ)

* Proje Müellifi Taahhütnameleri

Karayolu geçiş izin belgesi (UKOME) (Karayolu kenarında ise)

Şantiye Şefi (Şantiye Şefi Taahhütname, Şantiye Şefi Sözleşmesi, İş Güvenliği Taahhütnamesi)

Yapı 4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu Kapsamında ise; (Yapı Denetim Sözleşmesi, YİBF, Taahhütname)
Not: Yapı Denetim Hizmet Bedeli, Yapı Ruhsatı tanzim edilmeden önce Mal Müdürlüğüne ödenecektir.

* Yapı Fenni Mesullu ise; (Fenni Mesul Taahhütnameleri)

Müteahhit; (Yapım Sözleşmesi, Vergi Levhası, Ticaret Odası Kayıt Belgesi, Nüfus Sureti veya İmza Sirküleri, Taahhütname)

Mimari Proje, Statik Proje, Mekanik Tesisat Projesi, Elektrik Projesi (ADM Onaylı), Isı Yalıtım Projesi ve Raporu (5 Takım)

Statik Hesaplar, Zemin Etüt ve Jeolojik Rapor (2 Takım)

* Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkındaki Yönetmelik Kapsamında ''Bina Akustik Raporu''