siber güvenlik

2019 EKİM AYI MECLİS GÜNDEMİ

24-09-2019

Belediye Meclisimizin Ekim ayı toplantısı 1 Ekim Salı günü saat: 14.00’de Belediye Toplantı ve Nikah  Salonunda yapılacaktır. Kamuoyuna duyurulur.

1- 2020 Mali yılı bütçesinin Plan ve bütçe komisyonuna havale edilmesi.

2- Belediyemiz 2020 yılı ücret tarifelerinin belirlenmesi.

3- İlçemize bağlı Bükrüce Mahallesinde yapılacak kadastro çalışmaları için (1) adet bilirkişi seçilmesi.

4- Çiftçi Malları Koruma Başkanlığına gizli oyla 5 asil 5 yedek üye seçilmesi.

5- İlçe Murakebe Heyetine gizli oyla 5 asil 5 yedek üye seçilmesi.