siber güvenlik

2019 MAYIS AYI MECLİS GÜNDEMİ

29-04-2019

Belediye Meclisimizin Mayıs ayı toplantısı 7 Mayıs Salı günü saat: 14.00’de Belediye Toplantı ve Nikah Salonunda yapılacaktır. Kamuoyuna duyurulur.

1- 2018 Mali yılı Kesin ve İdare hesaplarının tetkiki ve kabulü.

2- Belediye Başkan Yardımcısı ücretinin belirlenmesi.

3- Denetim Komisyonuna gizli oyla (1) üye seçilmesi.

4- Belediye Başkanına yetki devri verilmesi.

5- İç Anadolu Belediyeler Birliğine 1 asil 1 yedek üye seçilmesi.

6- Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliğine 1 asil 1 yedek üye seçilmesi.

7- İlçemiz Kutlubey Mahallesinde bulunan 121 ada 353 parselde mevcut 1.551,01 m2 yüzölçümlü Su deposu ve arsa vasıflı taşınmazın belediyemiz adına devir alınması

8- İlçemize bağlı Medele Spora nakdi yardım yapılması.

9- Belediyemiz bünyesinde Tam Sözleşmeli Mühendis, Veteriner Hekim ve Tekniker çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesi.

10- 2019 yılı Festival tarihlerinin belirlenmesi ve masraflarının bütçeden karşılanması.