siber güvenlik

YAPI RUHSATI İÇİN İSTENEN BELGELER

1. Tapu Fotokopisi

2. Aplikasyon Krokisi

3. İmar Durumu Belgesi (Son 1 yıl içinde alınmış)

4. Bina Aplikasyon Krokisi

5. Mal Sahibi Taahhütnamesi

6. Su ve Kanal Durum Belgesi + Su Kanal Projesi (DESKİ)

7. Proje Müellifi Taahhütnameleri

8. Karayolu geçiş izin belgesi (UKOME) (karayolu kenarındaysa)

9. Şantiye Şefi (Şantiye Şefi Taahhütname, Şantiye Şefi Sözleşmesi, İş Güvenliği Taahhütnamesi)

10. Yapı Denetimli ise; (Yapı Denetim Sözleşmesi, YİBF, Taahhütname)

TUS’lu ise; (Fenni Mesul Taahhütnameleri)

11. Müteahhit; (Yapım Sözleşmesi, Vergi Levhası, Ticaret Odası Kayıt Belgesi, Taahhütname)

12. 5 adet;

Mimari Proje

Statik Proje

Mekanik Tesisat Projesi

Aydem Onaylı Elektrik Projesi

Isı Yalıtım Hesapları

2 adet;

Statik Hesaplar

Zemin Etüt ve Jeolojik RaporDiğer Hizmetlerimiz
  • İçerik hazırlanıyor.

  • atakoy escort