siber güvenlik

YAPI (İNŞAAT) RUHSATI

YAPI (İNŞAAT) RUHSATI ALMAK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR NELERDİR?
 
İnşaat ruhsatı alabilmek için talep sahibi aşağıdaki belgeler ile birlikte belediyeye başvurmak durumundadır. Eğer Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü İmar Birimi tarafından yapılan inceleme sonunda ruhsat alması için herhangi bir eksiklik görülmezse resimde örneği görülen Yapı Ruhsatı eksiksiz olarak doldurularak talep sahibine verilecektir. Yapı ruhsatını alan talep sahibi inşaata 2 yıl içinde başlayabilir.

2 yıl içinde inşaata başlamazsa veya 2 yıl içinde inşaata başlanmasına rağmen 5 yıl içinde inşaat, ruhsatına uygun olarak bitirilmezse ruhsat hükümsüz olur. Bu durumda ruhsat yenilenmediği taktirde inşaata izin verilmez, ayrıca kısmen yapılan kısımlar için ruhsatsız inşaat işlemi yapılır.

YAPI (İNŞAAT) RUHSATI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Tapu Fotokopisi

2. Aplikasyon Krokisi

3. İmar Durumu Belgesi (Son 1 yıl içinde Belediyemiz tarafından düzenlenmiş)

4. Bina Aplikasyon Krokisi

5. Mal Sahibi Taahhütnamesi

6. Su ve Kanal Durum Belgesi + Su Kanal Projesi (DESKİ)

7. Proje Müellifi Taahhütnameleri

8. Karayolu geçiş izin belgesi (UKOME) (karayolu kenarındaysa)

9. Şantiye Şefi (Şantiye Şefi Taahhütname, Şantiye Şefi Sözleşmesi, İş Güvenliği Taahhütnamesi)

10. Yapı Denetimli ise; (Yapı Denetim Sözleşmesi, YİBF, Taahhütname)

TUS’lu ise; (Fenni Mesul Taahhütnameleri)

11. Müteahhit; (Yapım Sözleşmesi, Vergi Levhası, Ticaret Odası Kayıt Belgesi, Taahhütname)

12. Ruhsat Harcı Ödendi Makbuzu (Belediyemiz Emlak-Tahsilat Servisinde ödeme yapıldıktan sonra alınacak.)

13. 5 adet;

Mimari Proje

Statik Proje

Mekanik Tesisat Projesi

Aydem Onaylı Elektrik Projesi

Isı Yalıtım Hesapları

2 adet;

Statik Hesaplar

Zemin Etüt ve Jeolojik Rapor