siber güvenlik

7256 Sayılı Kanun Kapsamında Geçerli Yapılandırmaların Sürelerinde Uzatma

07-01-2021

PAYLAŞ

7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesi ile 4 üncü Maddesinde (Onüçüncü ve Ondördüncü Fıkraları Hariç) Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin, Anılan Maddelerde Belirtilen Sürelerin Bitiminden İtibaren Bir Ay Uzatılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'nin 30 Aralık 2020 gün ve 31350 no'lu sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre Belediyemize yapılandırma ile ilgili başvurular en geç 31.01.2021 tarihine kadar ancak 31.01.2021 tarihi resmi tatile rastladığından 01.02.2021 gün sonuna kadar yapılabilecektir.

İlanen duyurulur.