siber güvenlik

2020 OCAK AYI MECLİS GÜNDEMİ

02-01-2020

Belediye Meclisimizin Ocak ayı toplantısı 8 Ocak Çarşamba günü saat: 14.00’de Belediye Toplantı ve Nikah Salonunda yapılacaktır. Kamuoyuna duyurulur.

1- Gizli oyla Denetim Komisyonu üyelerinin belirlenmesi.

2- Plan ve Bütçe Komisyonu kurulması.

3- İmar ve Bayındırlık Komisyonu kurulması.

4- 2020 yılında Meclis Başkanı ve üyelerine, ihtisas komisyonlarına, Denetim Komisyonu üyelerine ödenecek oturum ücretinin belirlenmesi.

5- Belediyemize ait Taşınır taşınmaz ve mahallelerde bulunan malların, T.C. Ziraat Bankası ve Türkiye İş Bankasında bulunan hesapların kamu yararına tahsis edilmesi.

6- İlçemize bağlı mahallelerde bulunan taşınmaz malların satılması.

7- 2020 yılında Kısmi zamanlı Sözleşmeli Avukat çalıştırılması ve ücretinin belirlenmesi.

8- 2020 yılında Tam sözleşmeli Mühendis çalıştırılması ve ücretinin belirlenmesi.