siber güvenlik

Genel Bilgiler

İlçemizin 1970 yılında 6513’ü ilçe merkezinde olmak üzere toplam 15.455 olan nüfusu; arazinin verimsiz olması, daha iyi çalışma ve yaşama imkanları arayışı ve okuma isteği gibi nedenlerden dolayı sürekli azalmış, 2000 yılı nüfus sayımına göre ilçe merkezinin nüfusu 3.931, köy ve beldelerin toplam nüfusu 6.646 ve ilçenin genel nüfusu 10.577 olmuştur. Özellikle, Denizli, İzmir, Aydın ve İstanbul gibi kentlere göç eden nüfus toplamının 40.000 civarında olduğu sanılmaktadır. Nüfus yoğunluğu km2’ye 42 kişidir. 2018 yılı nüfus sayımı sonuçlarına göre 7.065 olan ilçe nüfusunun 3.349'u (%47.40) erkek ve 3.716’sı (%52.60) ise kadındır. Nüfusun 3.011’i (%42.6) ilçe merkezinde, 4.054’ü (%57.4) ise merkez dışındaki mahallelerde yaşamaktadır.