T.C

BEKİLLİ BELEDİYESİ                    MECLİS KARAR KAĞIDI

                                                                                                                                 

Karar Tarihi: 03.01.2011

Karar Numarası:  6

 

        Belediye

       Meclisini

  Teşkil Edenlerin

      Adı Soyadı

 

Belediye Başkanı Mustafa BAŞKAFA, Üye Aliye BÖLÜKBAŞI,Yusuf ŞANLI,

Mahmut DİVARCI,Mustafa SERTER,Mehmet ALACAN,İsmail GÖNENMİŞ,

Şükrü ÖZCAN,Bekir CANVERDİ.

 

 

          

                    Bu gün belediye meclisi Belediye Başkanı Mustafa BAŞKAFA’nın başkanlığında yukarıda isimleri  yazılı üyelerin iştirakiyle 2011 yılı OCAK ayı meclis toplantısını yapmak üzere 03.01.2011 tarihine rastlayan PAZARTESİ günü saat 15.00 de Belediye Başkanlık odasında 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereğince toplanıldı. Ekseriyetin mevcut olduğu görülerek 2011 nci dönem 1 nci toplantının 1 nci oturumu başkan Mustafa BAŞKAFA tarafından açıldı.    

 

                    BAŞKAN : Sayın arkadaşlar şimdide gündemin 6 ncı maddesinin müzakeresi yapılacaktır. Gündemin 6 ncı maddesinde 2011 yılında Meclis Başkan ve üyelerine, ihtisas komisyonlarına,Denetim Komisyonu üyelerine ödenecek huzur hakkının belirlenmesi işi vardır dedi. Bu hususta söz isteyen olup olmadığını sordu. Meclis üyesi Mahmut DİVARCI 5393 Sayılı Belediye Kanunun 32 nci maddesi gereğince 2011 Mali yılı içersinde Meclis Başkan ve üyelerine ihtisas Komisyonlarına, Denetim Komisyonu üyelerine her katıldıkları toplantıya göre bürüt 45.00.-TL huzur hakkı verilmesi ve ödenmesini teklif etti. Başkada teklif eden bulunmadığından, yapılan teklif başkan tarafından oya sunuldu. Oy birliği ile kabul olundu.

 

 

 

                      

Belediye Başkanı                                        Meclis Katibi                                               Meclis Katibi  

Mustafa BAŞKAFA                              Mehmet ALACAN                                      Mahmut DİVARCI